1. Settat

  Settat, stad i västra Marocko; för belägenhet se landskarta Marocko.
 2. setter

  setter, brittiska hundraser vilka uppkommit ur tidiga spaniels, s.k. setting spaniels, därav namnet setter.
 3. Setté Cama

  Setté Cama, stad i sydvästra Gabon; för belägenhet se landskarta Gabon.
 4. Setterqvist

  Setterqvist, orgelbyggarfamilj i Örebro.
 5. settlement

  settlement, nybygge; överenskommelse, avtal om t.ex. arvsföljd (jämför Act of Settlement).
 6. setter

  sett´er subst. ~n settrar ORDLED: settr-ar
  Svensk ordbok
 7. settlement

  settlement [set´el-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: settle-ment-et
  Svensk ordbok
 8. Bo Setterlind

  Setterlind, Bo, 1923–91, författare.
 9. engelsk setter

  engelsk setter, brittisk hundras inom FCI-grupp 7 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 10. Desiderio da Settignano

  Desiderio da Settignano, född ca 1430, död 1464, florentinsk ungrenässansskulptör.