1. sex

  sex, se sexualitet och samlag; ofta som prefix: sexual-.
 2. sexolekt

  sexolekt, språklig variant som hör ihop med människors biologiska kön (röstbehandling och kroppsspråk), sociokulturella genus (uttal, ordval, samtalsstödjande hummanden i samtal) eller sexuella läggning (så kallat fjollspråk hos en del homosexuella män).
 3. sexuell selektion

  sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 4. sex

  sex som tal utgjorde enligt pytagoréerna ett fullkomligt tal eftersom det var både summan (1+2+3) och produkten (1×2×3) av ett, två och tre.
 5. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 6. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 7. sex- och samlevnadsundervisning

  sex- och samlevnadsundervisning, ämnesövergripande kunskapsområde i skolundervisningen.
 8. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 9. sexism

  sexism, nedvärdering av en person på grund av dennas kön.
 10. Sex Pistols

  Sex Pistols, brittisk punkgrupp 1975–78.