1. sfär

  sfär, yta i rummet vars punkter har konstant avstånd, radien, till en given punkt, centrum.
 2. sfärernas harmoni

  sfärernas harmoni, naturfilosofiskt begrepp med ursprung i pytagoreisk filosofi.
 3. sfärulit

  sfärulit, sfäriskt till oregelbundet format mineralaggregat som består av radiärt orienterade, nålformiga kristaller.
 4. sfärocytos

  sfärocytos, blod­sjukdom med onormalt stort antal sfärocyter i blodet.
 5. sfärisk trigonometri

  sfärisk trigonometri, samband mellan sidor och vinklar i sfäriska trianglar.
 6. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 7. sfär

  sfär subst. ~en ~er ORDLED: sfär-en
  Svensk ordbok
 8. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 9. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 10. patriarkat

  patriarkat, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.