1. sfär

  sfär, yta i rummet vars punkter har konstant avstånd, radien, till en given punkt, centrum.
 2. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 3. sfärisk astronomi

  sfärisk astronomi, gren av astronomin som behandlar himlakropparnas positioner på himlen och deras förändringar.
 4. sfärocyter

  sfärocyter, röda blodkroppar (erytrocyter) som är små och antytt klotrunda (sfäriska), till skillnad från normala röda blodkroppar, vilka är bikonkava, dvs. tunnast i mitten av cellen.
 5. sfärernas harmoni

  sfärernas harmoni, naturfilosofiskt begrepp med ursprung i pytagoreisk filosofi.
 6. sfäroplast

  sfäroplast, rund eller nästan rund bakterie- eller jästcell som bildas genom att delar av cellväggen, och därmed dennas förmåga att ge stadga och form, avlägsnats.
 7. sfärocytos

  sfärocytos, blod­sjukdom med onormalt stort antal sfärocyter i blodet.
 8. sfärisk spegel

  sfärisk spegel, konvex eller konkav spegel vars yta utgör en del av en sfär.
 9. sfäriskt lager

  sfäriskt lager, glidlager eller rullningslager där minst en av komponenterna har en sfäriskt formad arbetsyta.
 10. sfär

  sfär subst. ~en ~er ORDLED: sfär-en
  Svensk ordbok