1. sforzando

  sforzando, sforzato, musikalisk föredragsbeteckning som föreskriver en kraftig accent på en ton eller ett ackord; i notbilden förkortat sf eller sfz, även utmärkt med ̪ eller ̭.
 2. sforzando

  sforzan´do adv. ORDLED: sforz-ando
  Svensk ordbok
 3. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 4. fz

  fz, musikterm, förkortning för forzato, sforzando, kraftig accent på en ton, betecknas ∧ eller >.