1. Shaka

  Shaka ( Chaka), född cirka 1787, död 1828, zulukung från 1816.
 2. shaka

  shaka [ʃej`ka] verb ~de ~t ORDLED: shak-ar SUBST.: shakande
  Svensk ordbok
 3. Kap Shaka

  Kap Shaka, udde i sydöstra Kenya; för belägenhet se landskarta Kenya.
 4. shakas

  shakas (sanskrit śaka, även śāka), den indiska benämningen på en iransk, troligen skytisk, folkgrupp som drevs mot och invaderade Indien under första århundradet f.Kr.
 5. shake

  shake, modedans, utvecklad under 1960- och 70-talen, främst på diskoteken.
 6. milk shake

  milk shake, dryck bestående av mjölk uppvispad med en smaktillsats, t.ex. fruktsaft, serverad väl avkyld.
 7. shake

  shake [ʃej´k] subst. ~n [ʃej´ken] ORDLED: shak-en
  Svensk ordbok
 8. shaker

  shaker [ʃej´ker] subst. ~n, ~ el. ~s ibl. shakrar ORDLED: shak-ern
  Svensk ordbok
 9. Chaka

  Chaka, zulukung, se Shaka.
 10. Zululand

  Zululand, historisk region i östra Sydafrika, motsvarande nuvarande provinsen KwaZulu–Natal.