1. shaman

  shaman se schaman
  Svensk ordbok
 2. etnoastronomi

  etnoastronomi, tvärvetenskapligt forskningsfält där astronomer och etnografer i samarbete med arkeologer, konstvetare och religionsvetare studerar hur upplevelser av astronomiska fenomen och föreställningar om kosmos tas upp och behandlas i riter och ceremonier, i myter och legender i såväl muntlig som bildlig framställningskonst.
 3. huichol

  huichol, ett indianfolk i västra Mexico; ca 31 000.
 4. Hans Lynge

  Lynge, Hans, 1906–88, grönländsk författare och bildkonstnär.
 5. Niklas Törnlund

  Törnlund, Niklas, född 1950, författare.
 6. Albert Wendt

  Wendt, Albert, född 1939, samoansk författare, professor i engelsk litteratur vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland 1988–2006.
 7. schaman

  schama´n äv. shama´n subst. ~en ~er ORDLED: s(c)ham-an-en
  Svensk ordbok