1. shia

  shia är en riktning inom islam.

 2. shiatsu

  shiatsu, alternativmedicinsk behandlingsmetod av japansk-kinesiskt ursprung, besläktad med akupressur.
 3. tolv-imam-shia

  tolv-imam-shia, benämning på tolvsekten inom islam.
 4. Shia LaBeouf

  LaBeouf, Shia, född 1986, amerikansk skådespelare, regissör och performancekonstnär.

 5. shia

  shi`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.
 7. imam

  imam, inom shia benämning på ledarna efter Muhammed, tillhörande dennes släkt.
 8. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 9. shiiter

  shiiter, anhängare av grenen shia inom islam.
 10. sju-imam-shia

  sju-imam-shia, riktningar inom shiitisk islam, se sjusekten.