1. shunt

  shunt, medicinsk term för såväl en normal anatomisk som en sjukligt betingad eller kirurgiskt anlagd förbindelse mellan olika delar av blodbanan, oftast mellan artärsystemet och vensystemet.
 2. shunt

  shunt, teknisk term för parallelledning av olika slag; oftast förled, t.ex. shuntkoppling, som i elektrotekniken är detsamma som parallellkoppling och shuntventil, som är en trevägsventil ofta använd för värmevatten i centralvärmeanläggningar.
 3. shunt

  shunt subst. ~en ~ar ORDLED: shunt-en
  Svensk ordbok
 4. Brescia-shunt

  Brescia-shunt, teknik för att underlätta en anslutning av patientens blodcirkulation till dialysapparat eller liknande; den beskrevs av Brescia, Cimino, Appel & Hurwich 1966.
 5. Cimino–Brescia-shunt

  Cimino–Brescia-shunt, detsamma som Brescia-shunt.
 6. Spitz–Holter-shunt

  Spitz–Holter-shunt , benämning på det första shuntsystemet för avledning av hjärnvätska vid hydrocefalus.
 7. shuntventil

  shuntventil, ventil för förbiledning av vatten i värmepannor så att en del av returvattnet går till pannan och en del passerar shuntventilen och blandas i framledningen med hetvattnet från pannan.
 8. shuntreaktor

  shuntreaktor, inom elektrotekniken en grupp av tre reaktorer (spolar) vilka kan kopplas in i ett starkströmsnät mellan var sin fas och jord för att absorbera reaktiv effekt och därmed sänka för hög spänning, t.ex. spänningen i en öppen ledningsända.
 9. shuntmaskin

  shuntmaskin, inom elektrotekniken en likströmsmaskin vars magnetiseringslindning är parallellkopplad med ankarkretsen.
 10. shuntkoppling

  shuntkoppling, alternativ benämning på parallellkoppling.