1. Si

  Si är det kemiska tecknet för kisel.
 2. SI

  SI är nationalitetsbeteckning för Slovenien.
 3. si

  si, musikterm, sjunde tonen i en durskala.
 4. SI

  SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet.

 5. si

  2si interj.
  Svensk ordbok
 6. si

  1si adv.
  Svensk ordbok
 7. SI-systemet

  SI-systemet, vanlig benämning på SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet, se mått.
 8. Si Racha

  Si Racha, stad i mellersta Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 9. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 10. Li Si

  Li Si, död 208 f.Kr., kinesisk statsman och filosof.