1. SI

  SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet.

 2. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 3. SI-systemet

  SI-systemet, vanlig benämning på SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet, se mått.
 4. Li Si

  Li Si, död 208 f.Kr., kinesisk statsman och filosof.
 5. eppur si muove

  eppur si muove (italienska), yttrande som tillskrivits Galilei: ’och likväl rör hon [dvs. jorden] sig [kring solen]’.
 6. Si

  Si är det kemiska tecknet för kisel.
 7. SI

  SI är nationalitetsbeteckning för Slovenien.
 8. si

  si, musikterm, sjunde tonen i en durskala.
 9. si

  2si interj.
  Svensk ordbok
 10. si

  1si adv.
  Svensk ordbok