1. SI

  SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet.

 2. SI-enhet

  SI-enhet, benämning på var och en av SI:s samstämda enheter, dvs. enheter i SI utan prefix, t.ex. meter (m), radian (rad) och watt per kvadratmeter (W/m 2), samt den prefixförsedda grundenheten kilogram (kg).
 3. SI-systemet

  SI-systemet, vanlig benämning på SI, Système International d’Unités, det internationella enhetssystemet, se mått.
 4. Si

  Si är det kemiska tecknet för kisel.
 5. SI

  SI är nationalitetsbeteckning för Slovenien.
 6. si

  si, musikterm, sjunde tonen i en durskala.
 7. si

  2si interj.
  Svensk ordbok
 8. si

  1si adv.
  Svensk ordbok
 9. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 10. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.