1. Siarnaq

  Siarnaq, Saturnus XXIX, måne till planeten Saturnus, upptäckt år 2000 med ett markbundet teleskop.
 2. siare

  si`are subst. ~n äv. siarn, plur. ~, best. plur. siarna ORDLED: si-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Stefan George

  George, Stefan, född 12 juli 1868, död 4 december 1933, tysk författare.
 4. Tiresias

  Tiresias, siare i grekisk myt, se Teire­sias.
 5. Ifigenia

  Ifigenia (grekiska Ifigēneia), i grekisk myt dotter till kung Agamemnon och Klytaimnestra.
 6. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 7. mantik

  mantik, spådomskonst, se divination.
 8. Bileam

  Bileam, enligt Fjärde Moseboken 22–24 en siare som lejdes för att förbanna Israel på vägen mot Kanaans land.
 9. Chajim Nachman Bialik

  Bialik, Chajim Nachman, Ḥayyim Naḥman Bialik, 1873–1934, judisk poet, född i Ryssland.
 10. Vegtamskviða

  Vegtamskviða , Balders drömmar, eddadikt med 14 strofer på diktmåttet fornyrdislag.