1. sibet

  sibet [si´- el. -be´t] subst. ~en ~er ORDLED: sibet-en
  Svensk ordbok
 2. sibetolja

  sibetolja, starkt doftande ämne som produceras i körtlar nära analöppningen hos arter i rovdjursfamiljen viverrider och som normalt används för doftmarkering.
 3. sibetdjur

  sibetdjur, annat namn på rovdjursfamiljen viverrider.
 4. sibetkaffe

  sibetkaffe, kaffe som bryggs av kaffebönor som fått passera tarmsystemet hos en palmmård.

 5. sibetkatter

  sibetkatter, de arter i rovdjursfamiljen viverrider som utnyttjas av människan för produktion av sibetolja.

 6. sibetolja

  sibetolja [si`- el. -be`t-] subst. ~n ORDLED: sibet--olj-an
  Svensk ordbok
 7. sibetkatt

  sibetkatt [si`- el. -be`t-] subst. ~en ~er ORDLED: sibet--katt-en
  Svensk ordbok
 8. sibetdjur

  sibetdjur [si`- el. -be`t-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sibet--djur-et
  Svensk ordbok
 9. afrikansk sibetkatt

  afrikansk sibetkatt, civett, Civettictis civetta (synonym Viverra civetta), art i rovdjursfamiljen viverrider.