1. sig

  sig [sej´ äv. si´g] äv. vard. sej [sej´] pron.
  Svensk ordbok
 2. meritera sig

  meritera sig är att skaffa sig bra betyg och goda erfarenheter från skolan eller från ett arbete.
 3. kvalificera sig

  kvalificera sig är att vinna i till exempel en idrottstävling så att man får gå vidare och tävla också i svårare konkurrens.
 4. tinget i sig

  tinget i sig, centralt uttryck i Kants filosofi. Enligt Kant måste man noga skilja mellan tinget i sig (tyska das Ding an sich) och tinget sådant det ter sig för oss, eller mellan noumenon och phaenomenon.
 5. Mor gifter sig

  Mor gifter sig, första delen i Moa Martinsons självbiografiska romantrilogi om Mia.

 6. sigma

  sigma, egentligen σ, beteckning för laddningsbeläggning; SI-enhet coulomb per kvadratmeter (C/m 2).
 7. sigma

  sigma, egentligen σ, jämte γ beteckning för konduktivitet; SI-enhet siemens per meter (S/m).
 8. sigma

  sigma, egentligen σ, beteckning jämte γ för ytspänning; SI-enhet newton per meter (N/m).
 9. Sigge

  Sigge, smekform för olika mansnamn på Sig-, t.ex. Sigfrid, Sigurd, Sigvard och Sigbjörn.
 10. sigma

  sigma, egentligen σ, beteckning för Stefan-Boltzmanns konstant.