1. Signe

  Signe, kvinnonamn av nordiskt ursprung, motsvarande det isländska Signý, sammansatt av stammen i ordet seger och efterleden - , här sannolikt med betydelsen ’ung’.
 2. Signe Hasso

  Hasso, Signe, född Larsson, 1915–2002, skådespelerska.
 3. Signe Tillisch

  Signe Tillisch, dansk äppelsort (dessertäpple) som kom till Sverige på 1890-talet.
 4. Signe Höjer

  Höjer, Signe, född Dahl, 1896–1988, författare, sjuksköterska, socialpolitiker; jämför släktartikel Höjer.
 5. Signe Björnberg

  Björnberg, Signe, författare med pseudonymen Sigge Stark.
 6. Signe Hebbe

  Hebbe, Signe, 1837–1925, operasångerska (sopran) och teaterpedagog, dotter till Wendela Hebbe.
 7. signe de rideau

  signe de rideau, medicinsk term för undersökningsfynd vid förlamning av bakre svalgväggen på grund av bristande funktion i tionde hjärnnerven ( nervus vagus).
 8. Signe Bergman

  Bergman, Signe, 1869–1960, frisinnad ledare inom kvinnorösträttsrörelsen.
 9. Signe Wranér

  Wranér, Signe, 1892–1968, redaktör, förlagschef, dotter till Henrik Wranér.
 10. Signe Brunnström

  Brunnström, Signe, 1898–1988, sjukgymnast, verksam huvudsakligen i USA.