1. signalsubstans

  signalsubstans, signalämne, ämne som bildas i en cell och har förmåga att påverka, ge en ”signal” till, en annan cell, dvs. framkalla någon ändring i denna cells aktivitet.
 2. signalämne

  signalämne, se signalsubstans.
 3. signalement

  signalement är en beskrivning av en person.
 4. signaltransduktion

  signaltransduktion, inom cellbiologi den process genom vilken en kemisk, mekanisk eller elektrisk signal som når en cells utsida förstärks, oftast i flera steg, och sedan utlöser en aktivitet inne i cellen.
 5. signalkräfta

  signalkräfta, Pacifastacus leniusculus, art i ordningen tiofotade kräftdjur.
 6. signalpolitik

  signalpolitik, politik som syftar till att påverka och befästa en viss position eller ge intryck av beslutsamhet i stället för att lösa ett visst politiskt problem.

 7. signal

  signal, fysisk företeelse som är bärare av ett budskap från en sändare till en mottagare (term från kommunikations- eller informationsteorin), ofta detsamma som tecken eller dess uttryck.
 8. signalspaning

  signalspaning, verksamhet för att genom avlyssning, lägesbestämning och identifiering av radio- eller radarsignaler (eller sändare) eller annan avsiktlig eller oavsiktlig elektromagnetisk strålning skaffa information om en (potentiell) motståndares tekniska och operativa resurser och dispositioner.
 9. signalering

  signalering, överförande av meddelanden på optisk, akustisk eller teleteknisk väg.
 10. signaturläran

  signaturläran, lära enligt vilken ett föremåls yttre utseende överensstämde med dess verkan, särskilt som läkemedel (”lika botar lika”).