1. Signe Persson-Melin

  Persson-Melin, Signe, född Persson 1925, keramiker, professor vid Konstfackskolan 1985–90 och 1993–94; dotter till Eric Sigfrid Persson.
 2. Marcel Duchamp

  Duchamp, Marcel, född 28 juli 1887, död 2 oktober 1968, fransk konstnär, en av 1900-talets mest inflytelserika nydanare; bror till Jacques Villon och Raymond Duchamp-Villon.
 3. Signe Bergman

  Bergman, Signe, 1869–1960, frisinnad ledare inom kvinnorösträttsrörelsen.
 4. Tove Jansson

  Jansson, Tove, född 9 augusti 1914, död 27 juni 2001, finlandssvensk författare och konstnär, dotter till Viktor Jansson och Signe Hammarsten-Jansson.
 5. Signe

  Signe, kvinnonamn av nordiskt ursprung, motsvarande det isländska Signý, sammansatt av stammen i ordet seger och efterleden - , här sannolikt med betydelsen ’ung’.
 6. mors dag

  mors dag lanserades 1905 av den amerikanska lärarinnan Anna Jarvis (1864–1948) och firades mer allmänt första gången 10 maj 1908.

 7. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. Ferdinand de Saussure

  Saussure, Ferdinand de, född 26 november 1857, död 22 februari 1913, schweizisk språkforskare, en av de stora nydanarna inom språkvetenskapen, professor vid universitetet i Genève i sanskrit och jämförande indoeuropeisk grammatik 1901–07, i allmän språkvetenskap från 1907; sonsons son till Horace B. de Saussure, brorsons son till Nicolas Théodore de Saussure.
 10. signet

  signet, mindre sigillstamp, inte sällan i form av en signetring, använd i mindre officiella sammanhang.