1. signifikanstest

  signifikanstest, statistisk metod att testa vetenskapliga hypoteser.
 2. signifikans

  signifikans [siŋnifikan´s äv. siŋnifikaŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: signi-fik-ans-en
  Svensk ordbok
 3. signifikansområde

  signifikansområde, för en variabel, detsamma som värdeområde.
 4. signifikansnivå

  signifikansnivå, sannolikheten att vid ett signifikanstest förkasta en riktig hypotes.
 5. slöja

  slöja, av kvinnor använd duk av mycket tunt, lätt och mer eller mindre genomskinligt material, vilken draperas över huvudet.
 6. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 7. gränskonflikt

  gränskonflikt, konflikt om dragningen av en politisk gräns och dess betydelse.
 8. myelom

  myelom, multipelt myelom, myelomatos, tumörsjukdom som utgår ifrån benmärgens immunglobulinproducerande vita blodkroppar, B-lymfocyterna.
 9. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.
 10. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.