1. Signum

  Signum, romersk-katolsk kulturtidskrift, grundad 1975 genom sammanslagning av Credo och Katolsk informationstjänst, utgiven av jesuiterna i Uppsala.
 2. Signum

  Signum, egentligen Bokförlaget Signum i Lund AB, tidigare bokförlag, grundat 1974.
 3. signum

  signum, signatur, klassifikationssymbol i form av bokstäver eller siffror som anger vilken klass i aktuellt klassifikationssystem en publikation (t.ex. bok) tillhör.
 4. signum

  signum [siŋ`n-] subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. signa ORDLED: sign-um-et
  Svensk ordbok
 5. Sara Thunebro

  Thunebro, Sara, född 1979, fotbollsspelare (back). 

 6. myntmästarmärke

  myntmästarmärke, myntmästarens signum på ett präglat mynt.
 7. Caedmon

  Caedmon ( Cadmon, Cedmon), senare hälften av 600-talet, den förste till namnet kände engelskspråkige diktaren.
 8. Veronica Lake

  Lake, Veronica, egentligen Constance Ockleman, 1922–73, amerikansk skådespelerska.
 9. Hertha Bengtson

  Bengtson, Hertha, 1917–93, keramiker, glasformgivare.
 10. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, klassifikationssymbol, se signum.