1. sik

  sik, fisk, se sikfiskar.
 2. SIK

  SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, Göteborg, tidigare industriforskningsinstitut.
 3. sik

  sik subst. ~en ~ar ORDLED: sik-en
  Svensk ordbok
 4. Ota Šik

  Šik, Ota, 1919–2004, tjeckisk nationalekonom, chef för vetenskapsakademins ekonomiska forskningsinstitut och medlem av det tjeckoslovakiska kommunistpartiets centralkommitté 1962–69.
 5. sikar

  sikar, se sikfiskar.
 6. sikfiskar

  sikfiskar, Coregonidae, familj laxartade fiskar med över 30 arter i sött och bräckt vatten i norra delen av norra halvklotet.
 7. Sikfors

  Sikfors, ort i Piteå kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 25 km nordväst om Piteå.
 8. sikaner

  sikaner (grekiska sikanoi), folkgrupp som under tidig järnålder bebodde centrala och södra Sicilien.
 9. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 10. siktdjup

  siktdjup, inom limnologi och oceanografi ett mått för sjö- eller havsvattnets genomskinlighet.