1. sik

  sik, Coregonus maraena, art i familjen laxfiskar.

 2. sikhism

  sikhism, indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen.

 3. SIK

  SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, Göteborg, tidigare industriforskningsinstitut.
 4. siktdjup

  siktdjup, inom limnologi och oceanografi ett mått för sjö- eller havsvattnets genomskinlighet.
 5. siktlinje

  siktlinje, inom skytte linje som förenar ögat, vapnets riktmedel och riktpunkten.
 6. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 7. sikher

  sikher, anhängare av sikhismen.
 8. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.
 9. sikel

  sikel, gammal vikt, se shekel, och gammalt mynt, se shekel.
 10. Ota Šik

  Šik, Ota, 1919–2004, tjeckisk nationalekonom, chef för vetenskapsakademins ekonomiska forskningsinstitut och medlem av det tjeckoslovakiska kommunistpartiets centralkommitté 1962–69.