1. sikel

  sikel, gammal vikt, se shekel, och gammalt mynt, se shekel.
 2. sikeler

  sikeler (grekiska sikeloi), sikuler, latin siculi, folkgrupp som under antiken bebodde östra Siciliens inland.
 3. shekel

  shekel, schekel, sikel, silvermynt med olika vikt.
 4. shekel

  shekel, schekel, sikel, gammal orientalisk vikt motsvarande 1/60 eller 1/50 mina.
 5. sikel

  si´kel subst. ~n siklar ORDLED: sikl-ar
  Svensk ordbok
 6. sikuler

  sikuler, fornitalisk folkgrupp, se sikeler.
 7. sikelvingar

  sikelvingar, Drepanidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 600 arter, varav 16 i Sverige.
 8. Sicilien

  Sicilien, ö i Medelhavet, tillhörig Italien.