1. sikar

  sikar, se sikfiskar.
 2. sik

  sik, fisk, se sikfiskar.
 3. SIK

  SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, Göteborg, tidigare industriforskningsinstitut.
 4. Ota Šik

  Šik, Ota, 1919–2004, tjeckisk nationalekonom, chef för vetenskapsakademins ekonomiska forskningsinstitut och medlem av det tjeckoslovakiska kommunistpartiets centralkommitté 1962–69.
 5. sik

  sik subst. ~en ~ar ORDLED: sik-en
  Svensk ordbok
 6. Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

  Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, industriforskningsinstitut, se SIK.
 7. Petra

  Petra, ruinstad ca 180 km söder om Amman, Jordanien.
 8. sick sinus syndrome

  sick sinus syndrome, detsamma som brady-taky-syndrom.
 9. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 10. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.