1. Torne älv

  Torne älv, finska Tornionjoki, älv i Sverige och Finland; 510 km lång.

 2. älvsik

  älvsik, Coregonus lavaretus , art i familjen sikfiskar.
 3. Huronsjön

  Huronsjön är en sjö som ligger mellan Kanada och USA.

 4. omul

  omul (ry., troligen ett ord av jakutiskt ursprung), Coregonus autumnalis, art i familjen sikfiskar som finns i norrut rinnande floder i Sibirien.
 5. blåsik

  blåsik, Coregonus wartmanni, art i familjen sikfiskar.
 6. vitlax

  vitlax, Stenodus leucichthys , art i familjen sikfiskar.
 7. vårsiklöja

  vårsiklöja, vårlekande siklöja , Coregonus trybomi, art i familjen sikfiskar.
 8. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.