1. sikher

  sikher, anhängare av sikhismen.
 2. sikhism

  sikhism, indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen.

 3. Amritsar

  Amritsar, stad i delstaten Punjab, Indien, nära gränsen till Pakistan; 1,1 miljoner invånare (2011).
 4. Kashmirfrågan

  Kashmirfrågan är en strid mellan Indien och Pakistan om vem som har rätt att styra området Jammu och Kashmir.
 5. Adi Granth

  Adi Granth, Ādi Granth, Guru Granth Sahib, olika namn på sikhernas heliga bok.
 6. bokreligioner

  bokreligioner, de religioner där en kanoniskt fastslagen urkund utgör normen för tro, kult och liv, dvs. i första hand judendomen, kristendomen och islam, även buddhismen.
 7. befrielserörelse

  befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.
 8. Kongresspartiet

  Kongresspartiet, egentligen Indian National Congress (’Indiska nationalkongressen’), politiskt parti som under långa perioder haft en dominerande ställning i indisk politik.

 9. sikh

  si´kh subst. ~en ~er [si´k-] ORDLED: sikh-en
  Svensk ordbok
 10. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.