1. sikher

  sikher, anhängare av sikhismen.
 2. sikhism

  sikhism, indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen.

 3. Kashmirfrågan

  Kashmirfrågan är en strid mellan Indien och Pakistan om vem som har rätt att styra området Jammu och Kashmir.
 4. Amritsar

  Amritsar, stad i delstaten Punjab, Indien, nära gränsen till Pakistan; 1,1 miljoner invånare (2011).
 5. Adi Granth

  Adi Granth, Ādi Granth, Guru Granth Sahib, olika namn på sikhernas heliga bok.
 6. bokreligioner

  bokreligioner, de religioner där en kanoniskt fastslagen urkund utgör normen för tro, kult och liv, dvs. i första hand judendomen, kristendomen och islam, även buddhismen.
 7. Kongresspartiet

  Kongresspartiet, egentligen Indian National Congress (’Indiska nationalkongressen’), politiskt parti som under långa perioder haft en dominerande ställning i indisk politik.

 8. befrielserörelse

  befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.
 9. sikh

  si´kh subst. ~en ~er [si´k-] ORDLED: sikh-en
  Svensk ordbok
 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.