1. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 2. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.
 3. sikt

  2sikt subst. ~en ~ar ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 4. sikt

  1sikt subst. ~en ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 5. siktlinje

  siktlinje, inom skytte linje som förenar ögat, vapnets riktmedel och riktpunkten.
 6. siktanalys

  siktanalys, metod för bestämning av minerogena jordarters kornstorlekssammansättning, vilken utförs med hjälp av siktar.
 7. siktdjup

  siktdjup, inom limnologi och oceanografi ett mått för sjö- eller havsvattnets genomskinlighet.
 8. siktning

  siktning, metod att separera pulver­blandningar efter kornstorlek.
 9. siktväxel

  siktväxel, detsamma som avistaväxel.
 10. siktig

  sik`tig adj. ~t ORDLED: sikt-ig
  Svensk ordbok