1. sikte

  sik`te subst. ~t ~n ORDLED: sikt-et
  Svensk ordbok
 2. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 3. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.
 4. siktig

  sik`tig adj. ~t ORDLED: sikt-ig
  Svensk ordbok
 5. sikta

  sik`ta verb ~de ~t ORDLED: sikt-ar SUBST.: siktande, siktning
  Svensk ordbok
 6. sikt

  2sikt subst. ~en ~ar ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 7. sikt

  1sikt subst. ~en ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 8. Mustang

  Mustang, P-51, amerikanskt propellerdrivet jaktflygplan från andra världskriget, tillverkat av North American Aviation Co. i nära 16 000 exemplar.
 9. attackhelikopter

  attackhelikopter, stridshelikopter avsedd för bekämpning av punktmål till lands och till sjöss.
 10. kameleont

  kameleont är namnet på olika små ödlor som finns i varma länder, särskilt i Afrika.