1. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.
 2. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 3. siktig

  sik`tig adj. ~t ORDLED: sikt-ig
  Svensk ordbok
 4. sikt

  2sikt subst. ~en ~ar ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 5. sikta

  sik`ta verb ~de ~t ORDLED: sikt-ar SUBST.: siktande, siktning
  Svensk ordbok
 6. sikte

  sik`te subst. ~t ~n ORDLED: sikt-et
  Svensk ordbok
 7. sikt

  1sikt subst. ~en ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 8. Mustang

  Mustang, P-51, amerikanskt propellerdrivet jaktflygplan från andra världskriget, tillverkat av North American Aviation Co. i nära 16 000 exemplar.
 9. sandstorm

  sandstorm, sand som virvlas upp av vinden i öknar eller andra sandrika områden så att sikten blir mindre än en km.
 10. attackhelikopter

  attackhelikopter, stridshelikopter avsedd för bekämpning av punktmål till lands och till sjöss.