1. sima

  sima, vattenavledande, profilerad taklist i antik och klassiserande arkitektur, på långsidan ofta försedd med vattenkastare i form av lejonhuvuden och ibland tillverkad av bemålad terrakotta, bl.a. hos etruskerna.
 2. Sima Qian

  Sima Qian, 145–ca 86 f.Kr., kinesisk historiker.
 3. sima

  sima, äldre sammanfattande benämning på den kontinentala jordskorpans undre delar samt den oceaniska jordskorpan.
 4. Sima Samar

  Samar, Sima, född 1957, afghansk läkare, politiker och människorättsaktivist.
 5. Sima Tan

  Sima Tan, död ca 110 f.Kr., kinesisk historiker, hovastronom och filosof.
 6. Horia Sima

  Sima, Horia, 1906–93, rumänsk politiker.
 7. Josef Šima

  Šima, Josef, 1891–1971, tjeckisk-fransk konstnär.
 8. Simandoubergen

  Simandoubergen, berg i sydöstra Guinea; för belägenhet se landskarta Guinea.
 9. Simanggang

  Simanggang, stad på Borneo i sydöstra Malaysia; för belägenhet se topografisk karta Borneo.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.