1. simand

  sim`and subst. ~en simänder ORDLED: sim--and-en
  Svensk ordbok
 2. Simandoubergen

  Simandoubergen, berg i sydöstra Guinea; för belägenhet se landskarta Guinea.
 3. djurspår

  djurspår, alla typer av märken som djur avsätter när de tar sig fram.
 4. prutgås

  prutgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 5. bläsand

  blä`sand subst. ~en bläsänder ORDLED: bläs--and-en
  Svensk ordbok
 6. skedand

  ske`dand subst. ~en skedänder ORDLED: sked--and-en
  Svensk ordbok
 7. kricka

  krick`a subst. ~n krickor ORDLED: krick-an
  Svensk ordbok
 8. dykand

  dy`kand subst. ~en dykänder ORDLED: dyk--and-en
  Svensk ordbok
 9. årta

  årt`a subst. ~n årtor ORDLED: årt-an
  Svensk ordbok
 10. gräsand

  grä`sand subst. ~en gräsänder ORDLED: gräs--and-en
  Svensk ordbok