1. simblåsa

  simblåsa, gasfylld blåsa hos egentliga benfiskar vilken hjälper fisken att hålla sig flytande på ett bestämt djup i vattnet.
 2. simblåsa

  sim`blåsa subst. ~n simblåsor ORDLED: sim--blås-an
  Svensk ordbok
 3. benfiskar

  benfiskar, Osteichthyes, alternativt Teleostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur med ca 21 000 kända arter.
 4. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 5. fettupplagring

  fettupplagring, hos djur lagring av fett i celler och organ av överskottsenergi från födan.
 6. makrill

  makrill, Scomber scombrus, art i familjen makrillfiskar.
 7. slemfiskar

  slemfiskar, Blenniidae, familj slemfisklika fiskar med ca 300 arter i varma och tempererade hav, ett fåtal arter, bl.a. flodslemfisk, i sötvatten.
 8. luftsäck

  luftsäck, den utbuktning från tarmen hos benfiskar som kan vara bildad antingen som en lunga eller som en simblåsa.
 9. gasblåsa

  gasblåsa, annat namn på fiskarnas simblåsa.
 10. fladdermusfiskar

  fladdermusfiskar, Ogcocephalidae , familj marulkartade fiskar med 57 arter, alla i varma kusthav.