1. Sin

  Sin (akkadiska, sumeriska Nanna), mångud i forntidens Mesopotamien, son till Enlil och far till solguden Shamash, med vilken han delade ansvaret som orakelgud.
 2. sinnelagsetik

  sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller orätt i första hand avgörs av den handlandes sinnelag, dvs. av om handlingen utförts av god vilja, vilket ibland i sin tur (i den kantianska traditionen) identifieras med pliktkänsla.
 3. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.
 4. singularitet

  singularitet, inom astronomi, gravitationsteori och kosmologi punkt i rumtiden i vilken rumtidskrökningen är oändlig.
 5. sinne

  sinne, förmåga att omvandla fysiska eller kemiska retningar till syn-, hörsel-, känsel-, lukt- eller smakupplevelser.
 6. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 7. sin

  sin, beteckning för sinus.
 8. SIN

  SIN, Schweizerisches Institut für Nuklearforschung .
 9. Sinai

  Sinai, i annan tradition Horeb, benämning på ett bergmassiv på Sinaihalvön där enligt Gamla Testamentet Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken (Andra Moseboken 3:1–4:17) och där Mose tog emot lagen (dekalogen) av Gud.
 10. sinkadus

  sinkadus, femma plus tvåa vid kast med två tärningar; i utvidgad betydelse slump; bildligt örfil.