1. Sinai

  Sinai är ett berg på Sinaihalvön i Egypten.
 2. Ibn Sina

  Ibn Sina, persiskspråkig filosof och läkare, se Avicenna.
 3. Sinaihalvön

  Sinaihalvön, triangulär halvö i Egypten; ca 60 000 km 2.
 4. Sinan

  Sinan, ca 1491–ca 1588, osmansk arkitekt.
 5. sina

  si`na verb ~de ~t ORDLED: sin-ar SUBST.: sinande
  Svensk ordbok
 6. Frank Sinatra

  Sinatra, Francis Albert (Frank), född 12 december 1915, död 14 maj 1998, amerikansk sångare och skådespelare.

 7. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).