1. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.
 2. sinne

  sinn`e subst. ~t ~n ORDLED: sinn-et
  Svensk ordbok
 3. moraliskt sinne

  moraliskt sinne, engelska moral sense, term inom moralfilosofin präglad av Francis Hutcheson.
 4. sinnesanalogi

  sinnesanalogi, synestesi , sammansmältning av element från olika sinnesområden.
 5. sinnescell

  sinnescell, receptorcell, receptor, cell som om den retas (stimuleras) ger upphov till en nervimpuls, vilken leds vidare till ett nervcentrum.
 6. sinnesmodalitet

  sinnesmodalitet, olika slags sinnen, t.ex. syn, hörsel eller smak.
 7. sinnebild

  sinnebild (troligen av tyska Sinn ’mening’) användes tidigare i den inskränkta betydelsen ’emblem’ (se emblematik) men numera mest i den vidare betydelsen ’symbol’ eller ’allegori’.
 8. sinnesorgan

  sinnesorgan är en sorts organ som talar om för nervsystemet hos människor och andra djur att det händer något i eller utanför kroppen.
 9. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 10. sinnesslöanstalt

  sinnesslöanstalt, äldre uttryck för institutioner för utvecklingsstörda barn och vuxna.