1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 3. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 4. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen, deklaration 1917 som innebar att den brittiska regeringen såg ”med gillande på upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket”.

 5. antisionism

  antisionism, negativ hållning till sionismen.
 6. hebreiska

  hebreiska är ett språk som är nära förbundet med judarna och judendomen.
 7. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 8. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 9. Menachem Begin

  Begin, Menachem, 1913–92, israelisk sionistisk politiker, premiärminister 1977–83.

 10. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).