1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 3. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 4. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen, deklaration 1917 som innebar att den brittiska regeringen såg ”med gillande på upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket”.

 5. antisionism

  antisionism, negativ hållning till sionismen.
 6. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 7. hebreiska

  hebreiska är ett språk som är nära förbundet med judarna och judendomen.
 8. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 9. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 10. Menachem Begin

  Begin, Menachem, 1913–92, israelisk sionistisk politiker, premiärminister 1977–83.