1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 3. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 4. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 5. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 6. David Ben-Gurion

  Ben-Gurion (ursprungligen Gruen), David, född 16 oktober 1886, död 1 december 1973, israelisk socialistisk och sionistisk politiker, premiärminister 1948–53 och 1955–63.

 7. Menachem Begin

  Begin, Menachem, 1913–92, israelisk sionistisk politiker, premiärminister 1977–83.

 8. Jewish Agency

  Jewish Agency, hebreiska ha-Sokhenut ha-Yehudit le-Eretz Yisraūel, internationellt judiskt organ som representerar och är exekutiv för World Zionist Organization.

 9. kibbutz

  kibbutz (hebreiska qibbutz, ’grupp’, ’gemenskap’), israeliskt jordbrukssamhälle baserat på avsaknad av lönearbete, gemensam egendom, kollektivt arbete och barntillsyn, demokratiskt styre och begränsad användning av arbetskraft utifrån.
 10. Israels arbetarparti

  Israels arbetarparti, Avoda, sionistisk-socialistiskt parti, grundat 1930 som Mapai (förkortning av hebreiska Mifleget Po’alei Ereẓ Israel) i Palestina.