1. active site

  active site, den engelska benämningen på aktivt centrum hos ett enzym.
 2. Siteki

  Siteki, stad i östra Swaziland; för belägenhet se landskarta Swaziland.
 3. on-site inspection

  on-site inspection, term som i nedrustningssammanhang används för att ange den mest ambitiösa formen av kontroll rörande ingångna avtals efterlevnad.
 4. sitar

  sitar är ett indiskt stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.
 5. Sita

  Sita (sanskrit sita ’plogfåra’), hjältinna i det indiska eposet Ramayana, hustru till hjälten Rama.
 6. SIT

  SIT, äldre valutabeteckning för tolar i Slovenien. Efter 1 januari 2007 är euro gällande valuta i Slovenien.
 7. lätt sits

  lätt sits, sits vid ridning då ryttarens tyngd vilar i stigbyglarna och sätet inte rör vid sadeln.
 8. sitar

  sita´r subst. ~en ~er ORDLED: sitar-en
  Svensk ordbok
 9. sits

  sits subst. ~en ~ar ORDLED: sits-en
  Svensk ordbok
 10. Laetoli

  Laetoli , fyndplats för fossil av tidiga hominider på västra sidan av Östafrikanska riftsystemet i norra Tanzania.