1. active site

  active site, den engelska benämningen på aktivt centrum hos ett enzym.
 2. Siteki

  Siteki, stad i östra Swaziland; för belägenhet se landskarta Swaziland.
 3. on-site inspection

  on-site inspection, term som i nedrustningssammanhang används för att ange den mest ambitiösa formen av kontroll rörande ingångna avtals efterlevnad.
 4. sitar

  sitar, indisk långhalsluta, gjord av teak och kalebass, med 4–7 spelsträngar och 2–3 bordun- eller rytmsträngar.
 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 7. Sita

  Sita (sanskrit sita ’plogfåra’), hjältinna i det indiska eposet Ramayana, hustru till hjälten Rama.
 8. SIT

  SIT, äldre valutabeteckning för tolar i Slovenien. Efter 1 januari 2007 är euro gällande valuta i Slovenien.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).