1. Sita

  Sita (sanskrit sita ’plogfåra’), hjältinna i det indiska eposet Ramayana, hustru till hjälten Rama.
 2. sits

  sits subst. ~en ~ar ORDLED: sits-en
  Svensk ordbok
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 4. lätt sits

  lätt sits, sits vid ridning då ryttarens tyngd vilar i stigbyglarna och sätet inte rör vid sadeln.
 5. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 6. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 7. sitar

  sitar, indisk långhalsluta, gjord av teak och kalebass, med 4–7 spelsträngar och 2–3 bordun- eller rytmsträngar.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 10. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.