1. situation

  situation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. supranormal situation

  supranormal situation, i folkloristiskt språkbruk ett tillfälle då en människa är så behärskad av stark intressedominans att hela omgivningen kan få en därav bestämd betydelse, varvid även eljest obeaktade ting och händelser kan ges en supranormal (övernaturlig) innebörd eller funktion.
 3. situationsetik

  situationsetik, uppfattningen att ett moraliskt omdöme aldrig kan sträcka sig utöver den konkreta enskilda situation i vilket det fälls.
 4. Situationisterna

  Situationisterna, Situationistiska internationalen, en internationell sammanslutning av avantgardekonstnärer, grundad i Italien 1957.
 5. situationsplan

  situationsplan,m.
 6. situationsbild

  situationsbild [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ions--bild-en
  Svensk ordbok
 7. situationskomik

  situationskomik [-ʃo`ns-] subst. ~en ORDLED: situ-at-ions--kom-ik-en
  Svensk ordbok
 8. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 9. Fairtrade

  Fairtrade, oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

 10. Mellanöstern

  Mellanöstern, eller Främre Orienten, kallas ett område i västra Asien och nordöstra Afrika.