1. själv

  2själv subst. ~et ORDLED: själv-et
  Svensk ordbok
 2. själv

  1själv adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. Själv-sägnen

  Själv-sägnen, en eller rättare ett par sägentyper som bygger på att berättelsens mänskliga huvudperson uppger sig heta Själv (eller, som Odysseus hos Homeros, Ingen).
 4. Anna själv tredje

  Anna själv tredje, bildframställning av den heliga Anna med Maria och barnet Jesus; se Anna (jungfru Marias moder).
 5. självporträtt

  självporträtt är ett porträtt som en konstnär har gjort av sig själv.
 6. självkontrahering

  självkontrahering, juridisk term för det fall att någon avtalar med sig själv.
 7. självreferens

  självreferens, filosofisk term för uttryck som refererar till sig självt (jämför referens).
 8. självinträde

  självinträde, juridisk term för det fall att någon såsom kommissionär slutit avtal i eget namn men för annans räkning och sedan själv övertar avtalet för egen räkning.
 9. självskadebeteende

  självskadebeteende, att avsiktligt skada sig själv, mer eller mindre allvarligt och vanemässigt, utan att ha för avsikt att begå självmord, vanligen genom att skära, rispa, bränna, slå eller bita sig själv.
 10. självsanering

  självsanering, de åtgärder för att skapa goda förhållanden som en bransch, en organisation eller liknande själv vidtar.