1. självfallet

  själ`vfallet adv. ORDLED: själv--fall-et
  Svensk ordbok
 2. Gunnar ”Knas” Lindkvist

  Lindkvist, Gunnar ( ”Knas”), 1916–90, skådespelare.
 3. -rum

  -rum, ortnamnsefterled med huvudsaklig utbredning i östra Skåne, Blekinge, östra Småland och Östergötland samt Öland och Gotland, med nordöstra Götaland som kärnområde.
 4. investmentbolag

  investmentbolag, i skatterättsliga sammanhang i regel investmentföretag, företag vars huvuduppgift är att förvalta värdepapper och annan lös egendom för sina aktieägares räkning.
 5. originalitet

  originalitet, begrepp som studerats från skilda utgångspunkter, t.ex. psykologiska, filosofiska, lingvistiska och konst- och litteraturhistoriska.
 6. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 7. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 8. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. hantverk

  hantverk, produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen.