1. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 2. Liss Olof Larsson

  Larsson, Liss Olof, 1838–96, bonde, politiker, ledamot av andra kammaren 1867–90, av första kammaren 1891–96.
 3. statistik

  statistik innebär att man räknar och mäter olika intressanta saker och skriver upp alltihop i tabeller.
 4. begreppsporositet

  begreppsporositet, tyska Porosität der Begriffe, uttryck som myntades i en välkänd essä av Friedrich Waismann 1945 som en benämning på ett slags oklarhet, en möjlig vaghet, som tillkommer de flesta, men inte alla empiriska begrepp.
 5. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 6. lineartaktik

  lineartaktik, en på 1700-talet tillämpad uppställning för strid av ett arméförband på bredden, varigenom verkan av eldvapen starkt kunde förbättras.
 7. Thomas A. Edison

  Thomas Alva Edison var en självlärd amerikansk uppfinnare som levde från 1847 till 1931.
 8. nyttomoral

  nyttomoral betyder ungefär att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 9. postmodernism

  postmodernism är en riktning inom bland annat filosofi, konst och litteratur sedan slutet av 1900-talet.
 10. Västerbotten

  Västerbotten, landskap i Norrland.