1. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 2. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 3. postmodernism

  postmodernism är en riktning inom bland annat filosofi, konst och litteratur sedan slutet av 1900-talet.
 4. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 5. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 6. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 7. Thomas A. Edison

  Thomas Alva Edison var en självlärd amerikansk uppfinnare som levde från 1847 till 1931.
 8. Västerbotten

  Västerbotten, landskap i Norrland.

 9. exoplanet

  exoplanet, planet i ett annat solsystem än vårt eget.
 10. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.