1. sjökort

  sjökort, karta för navigering på havet eller större sjöar med hydrografisk, nautisk och viss topografisk information.
 2. sjökort

  sjö`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sjö--kort-et
  Svensk ordbok
 3. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 4. Mercators projektion

  Mercators projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator.
 5. heuristik

  heuristik, dels metod för att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap, dels läran om sådana metoder.
 6. sjömärke

  sjömärke, ljud- eller ljusmärke som markerar farled eller hinder och är avsett för navigering till sjöss.
 7. kartografi

  kartografi, konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform.
 8. batymetri

  batymetri, mätning av djup, vanligtvis till bottnen av hav och insjöar.
 9. sjöatlas

  sjöatlas, sjökort i en eller flera atlasvolymer.
 10. portolankarta

  portolankarta, kartform utvecklad i slutet av 1200-talet.