1. skända

  skän`da verb ~de ~t ORDLED: skänd-ar SUBST.: skändande, skändning
  Svensk ordbok
 2. ”Krossa den skändliga!”

  ”Krossa den skändliga!” (franska Écrasez l’infâme!), i den interna korrespondensen mellan Voltaire och hans vänner, bl.a. Fredrik  II (den store), ofta använt uttryck.
 3. skändlighet

  skän`dlighet subst. ~en ~er ORDLED: skänd-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. skändligen

  skän`dligen adv. ORDLED: skänd-lig-en
  Svensk ordbok
 5. skändlig

  skän`dlig adj. ~t ORDLED: skänd-lig
  Svensk ordbok
 6. mysofobi

  mysofobi, intensiv, irrationell rädsla för smuts, orenhet och smitta, ofta förknippad med tvångsmässigt tvättande.
 7. kättare

  kättare, medeltida benämning på irrlärare. Jämför heresi.
 8. Rashomon – demonernas port

  Rashomon – demonernas port, japansk film i regi av Akira Kurosawa (premiär 1951).
 9. Stupni Do

  Stupni Do, muslimsk by i Bosnien-Hercegovina, norr om Sarajevo.
 10. förödelsens styggelse

  förödelsens styggelse (NT 81: den vanhelgande skändligheten), ett av den yttersta tidens skrämmande tecken enligt Matteusevangeliet 24:15, Markusevangeliet 13:14.