1. skära

  skära, ett handredskap vid skörd av säd (se även skörd och skördemaskin).
 2. skära

  3skä`ra verb ~de ~t ORDLED: skär-ar SUBST.: skärande
  Svensk ordbok
 3. skära

  1skä`ra subst. ~n skäror ORDLED: skär-an
  Svensk ordbok
 4. skära

  2skä`ra verb skar skurit skuren skurna, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: skärande, skärning
  Svensk ordbok
 5. skärande bearbetning

  skärande bearbetning, samlingsbenämning på en grupp verkstadstekniska metoder där material avskiljs från ett arbetsstycke med ett skärverktyg med egg.
 6. Skäralid

  Skäralid, kanjonliknande dal i Skåne, se Söderåsens nationalpark.
 7. skära upp

  skära upp´ verb skar skurit, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: uppskärande, uppskärning
  Svensk ordbok
 8. skära för

  skära fö´r verb skar skurit, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: förskärande, förskärning
  Svensk ordbok
 9. skära sig

  skä`ra sig verb skar skurit, pres. skär ORDLED: skur-it
  Svensk ordbok
 10. skära ner

  skära ne´r el. skära ne´d verb skar skurit, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: nerskärande, nerskärning, nedskärande, nedskärning
  Svensk ordbok