1. skärm

  skärm, ytterledare i en koaxialkabel.
 2. skärm

  skärm, i en elanläggning en permanent eller tillfälligt uppsatt skyddsskärm som hindrar eller begränsar risk för personskada.
 3. skärm

  skärm, hölje anbragt som skydd mot magnetiska fält, se magnetisk skärmning, eller mot elektriska fält, se elektrostatisk skärmning.
 4. skärm

  skärm, ledande eller halvledande skikt runt varje ledare eller alla ledare i en kabel för att åstadkomma ett likformigt elektriskt fält.
 5. skärm

  skärm, skärmställning, grupp av träd som står på ett hygge för att mildra eventuella klimat- och vegetationsförändringar efter kalhuggning.
 6. skärm

  2skärm subst. ~et ORDLED: skärm-et
  Svensk ordbok
 7. skärm

  1skärm subst. ~en ~ar ORDLED: skärm-en
  Svensk ordbok
 8. grafisk skärm

  grafisk skärm, i databehandlingssammanhang, se bildskärm.
 9. fluorescerande skärm

  fluorescerande skärm, skärm som utsänder ljus, använd t.ex. i traditionella bildrör för television.
 10. skärmning

  skärmning, inom elektrotekniken, se skärm.