1. sköt

  sköt, finmaskigt nät för fångst av framför allt sill, tidigare även av skarpsill och siklöja.
 2. sköt

  sköt se skjuta
  Svensk ordbok
 3. sköt

  sköt subst. ~en ~ar ORDLED: sköt-en
  Svensk ordbok
 4. skötbåt

  skötbåt, båt använd huvudsakligen vid fiske med skötar, dvs. strömmingsfiske med garn, i äldre tid hemmahörande vid östkusten från Södermanland och norrut.
 5. sköte

  skö`te subst. ~t ~n ORDLED: sköt-et
  Svensk ordbok
 6. sköta

  skö`ta verb skötte skött, pres. sköter ORDLED: sköt-er SUBST.: skötande, skötning; skötsel
  Svensk ordbok
 7. skötare

  skö`tare subst. ~n äv. skötarn, plur. ~, best. plur. skötarna ORDLED: sköt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. sköta sig

  skö`ta sig verb skötte skött, pres. sköter ORDLED: sköt-er
  Svensk ordbok
 9. skötsam

  skö`tsam adj. ~t ~ma ORDLED: sköt-samm-are
  Svensk ordbok
 10. skötbord

  skö`tbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sköt--bord-et
  Svensk ordbok