1. ska

  ska, jamaicansk musikform som uppkom cirka 1960 och var en till tempot något snabbare föregångare till reggae.

 2. skapelse

  skapelse, universums och människans tillkomst.
 3. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 4. Skandinavien

  Skandinavien, dels samlingsnamn på länderna Sverige, Norge och Danmark, ibland också Finland, dels benämning på Skandinaviska halvön.
 5. skadegörelse

  skadegörelse är ett brott.
 6. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

 7. skadestånd

  skadestånd är pengar som till exempel den som begår ett brott kan tvingas att betala till den som utsatts för brottet.
 8. skalbaggar

  skalbaggar är insekter som har ett skal över vingarna och även i övrigt hud som liknar skal.
 9. Skanderna

  Skanderna, bergskedja i Sverige och Norge, detsamma som fjällkedjan.
 10. skata

  skata är en fågel.