1. ska

  ska, jamaicansk musikform som uppkom cirka 1960 och var en till tempot något snabbare föregångare till reggae.

 2. ska

  ska se 3skola
  Svensk ordbok
 3. His-ska bunten

  His-ska bunten, His-ska knippet , se His’ bunt.
 4. skatteavdrag

  skatteavdrag, belopp som arbetsgivare ska dra från den anställdes lön för inbetalning av preliminär skatt.
 5. skanning

  skanning, avsökning; se skanner; systematisk avsökning av yta av registrerande apparatur med regelbundet rörelsemönster
 6. skadskjutning

  skadskjutning, felskjutning, sårande av vilt som sedan lämnar skottplatsen.
 7. skattekonto

  skattekonto, konto som enligt skattebetalningslagen ska finnas hos skattemyndighet för varje skatt- eller avgiftsskyldig person.
 8. skattepliktig

  skattepliktig, underkastad beskattning.
 9. skattekrona

  skattekrona, beskattningsbar inkomst i den kommunala beskattningen.
 10. skattetillägg

  skattetillägg, administrativ avgift som kan påföras den som underlåter att lämna inkomstdeklaration eller lämnar oriktiga eller bristfälliga uppgifter.