1. skabb

  skabb, scabies, kliande hudinfektion orsakad av skabbkvalster.
 2. skabb

  skabb subst. ~en ORDLED: skabb-en
  Svensk ordbok
 3. skabbkvalster

  skabbkvalster, gemensamt namn på ett antal 0,2–0,4 mm långa, skivformiga arter i spindeldjursordningen lårkvalster, främst Sarcoptes scabiei men också arter av släktena Chorioptes, Knemidokoptes och Psoroptes.
 4. skabbig

  skabb`ig adj. ~t ORDLED: skabb-ig
  Svensk ordbok
 5. skabbdjur

  skabb`djur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skabb--djur-et
  Svensk ordbok
 6. lepra

  lepra, spetälska, Hansens sjukdom (efter Armauer Hansen), infektionssjukdom som orsakas av bakteriearten Mycobacterium leprae.
 7. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar är de sjukdomar som orsakas av mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller maskar, eller virus.
 8. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 9. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 10. kvalster

  kvalster, Acari, grupp spindeldjur med två ordningar och totalt ca 50 000 beskrivna arter; det verkliga antalet kan vara tio gånger så stort.