1. skabb

  skabb, scabies, kliande hudinfektion orsakad av skabbkvalster.
 2. lepra

  lepra, spetälska, Hansens sjukdom (efter Armauer Hansen), infektionssjukdom som orsakas av bakteriearten Mycobacterium leprae.
 3. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 4. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 5. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar är de sjukdomar som orsakas av mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller maskar, eller virus.
 6. kvalster

  kvalster, Acari, grupp spindeldjur med två ordningar och totalt ca 50 000 beskrivna arter; det verkliga antalet kan vara tio gånger så stort.
 7. impetigo

  impetigo, svinkoppor, mycket vanlig hudsjukdom, som beror på infektion med Staphylococcus aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker.
 8. psoralen

  psoralen, ett av flera i vissa växter förekommande kumarinderivat (t.ex. hos arter i familjerna flockblomstriga växter och ärtväxter) som vid intag eller utvärtes användning ger ökad känslighet för ultraviolett strålning.
 9. petekier

  petekier, petechier, punktformiga blödningar till följd av bristningar i små blodkärl omedelbart under hud-, slemhinne- och organytor.
 10. skabbig

  skabb`ig adj. ~t ORDLED: skabb-ig
  Svensk ordbok