1. Skade

  Skade, dotter till jätten Tjatse i fornnordisk religion.

 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 4. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 5. Fukushimaolyckan

  Fukushimaolyckan, allvarlig reaktorolycka 11 mars 2011 i kärnkraftverket i Fukushima, Japan.
 6. översvämning

  översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten.
 7. joniserande strålning

  joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer eller molekyler och på så sätt göra om dessa till joner.
 8. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 9. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 10. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.